Tc kimlik ile key sorgulama

www.keysorgu.com

T.C. Kimlik No ve Sosyal Güvenlik No ile yapýlan sorgulama sonucunda çýkan ödeme miktarýna hak sahibinin itirazý olmamasý durumunda, Hak Sahipleri ödemelerini aþaðýda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doðrultusunda T.C. Ziraat Bankasý þubelerinden T.C. Kimlik No ibraz ederek alacaklardýr. Kurumlar tarafýndan T.C. Kimlik No bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapýlamayacaktýr. Bireysel ödeme için T.C. Ziraat Bankasý Þubelerine baþvuran hak sahiplerinin T.C. Kimlik No ile birlikte Nüfus Cüzdaný, Ehliyet veya Pasaport ile baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Sosyal Güvenlik No ile ödeme yapýlmayacaktýr.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !